หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 100 ครั้ง)
Guest
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรทกระทู้
« เมื่อ: 26 มิ.ย. 16, 22:04 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินทราเน็ต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
The Educational Administrative Model for Increasing Learning Achievement through Instructional by Intranet system Electronic Instructional Media  
Buengkan primary educational area office
ชื่อผู้วิจัย/ตำแหน่ง
   ธีรพงษ์  สารแสน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
บทนำ
     การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีค่าที่สุด      ในการพัฒนาทุกๆ ด้าน  เนื่องจากมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้  สามารถพัฒนาให้บรรลุสิ่งที่ต้องการได้    การจัดการศึกษาที่ดีจึงควรเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้สามารถพัฒนามนุษย์ได้อย่างเต็มศักยภาพ (ประเวศ     วะสี,  2552,  หน้า  6)  ดังนั้นคุณภาพของประชากรและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา  ทั้งยังมีความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆตามแนวโน้มของสังคมยุคใหม่ที่กำลังจะมาถึง  เช่น  โครงสร้างประชากรที่มีแนวโน้มว่าวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง  ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น  การเพิ่มจำนวนของประชากรในเมืองเนื่องจากการย้ายถิ่นเข้า ในเมืองมากขึ้น  การได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยแต่ยังมีปัญหาด้านสติปัญญา  คุณภาพการศึกษาและ มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ  ปัญหาสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเนื่องจากขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  และการเพิ่มขึ้นของการพนัน  สังคมเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีการเปลี่ยนแปลง  ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย  และมีแนวโน้มเป็นสังคมปัจเจกมากขึ้น  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน  แต่สื่อยังมีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพประชาชนค่อนข้างน้อย  รวมถึงบริบทด้านการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกันในระดับภูมิภาค  ระดับทวีป  นำมาซึ่งการไหลบ่าเข้ามาของเทคโนโลยี  วัฒนธรรม  อันมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในประเทศ  เช่น  การร่วมมือในประชาคมอาเซียน  เป็นต้น  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน้า 1-3)  การบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพย่อมช่วยให้ประชากรในประเทศสามารถรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
     
สรุปและอภิปรายผล
   1.  องค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินทราเน็ต  ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  3  องค์ประกอบ  ได้แก่  1)  องค์ประกอบด้านปัจจัยนำเข้า  2)  องค์ประกอบด้านกระบวนการ  และ  3)  องค์ประกอบด้านผลผลิต  
   2.  รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินทราเน็ต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  มี  3  องค์ประกอบหลัก  12  องค์ประกอบย่อย  31  ตัวชี้วัด  และมีกิจกรรมสนองตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้นจำนวน  65  กิจกรรม  ผลการประเมินคู่มือประกอบการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินทราเน็ต  พบว่า  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
   3.  การทดลองใช้และประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินทราเน็ต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  บึงกาฬ  พบว่า
      3.1  การประเมินระดับการปฏิบัติในการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินทราเน็ต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  อยู่ในระดับมาก
      3.2  โรงเรียนที่เป็นหน่วยทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินทราเน็ต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา  2558  สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา  2557
      3.3  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินทราเน็ต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  อยู่ในระดับมาก
   4.  รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินทราเน็ต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ที่พัฒนาและปรับปรุงแล้วสามารถนำไปใช้ขยายผลกับพื้นที่อื่นที่มีบริบทใกล้เคียงได้
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม